Starters – eerste koopwoning

Voor jongeren is het tegenwoordig geen makkelijke opgave om betaalbare, zelfstandige woonruimte te vinden. Betaalbare huurwoningen zijn schaars en de prijs van de meeste koopwoningen ligt boven hun budget. Veel jongeren wonen daarom langer dan zij willen bij hun ouders of op een kleine kamer. De meeste jongeren hebben moeite hun eerste koopwoning te financieren. Hun financiële perspectieven zijn vaak nog onzeker en hun inkomen is nog beperkt. De normen die banken hanteren zijn de laatste jaren bovendien steeds strenger geworden.

Om toch een eerste koopwoning te kunnen bemachtigen, kiezen starters steeds vaker voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Samen met andere starters organiseren zij zich in een vereniging en realiseren zij hun eigen woningbouwproject. Door zelf als opdrachtgever op te treden, kunnen zij hun woningen goedkoper en bovendien (ruim) onder de marktwaarde realiseren. Inmiddels zijn er in ons land al tientallen projecten op deze manier gerealiseerd door groepen starters.

Jongeren in Akersloot lieten 22 goedkope koopwoningen voor zichzelf bouwen.
Jongeren in Akersloot lieten 22 goedkope koopwoningen voor zichzelf bouwen.