Transformatie (leegstaande) gebouwen

Veel particulieren vinden het aantrekkelijk om leegstaande gebouwen die hun functie verloren nieuw leven in te blazen, zeker als het gaat om karakteristieke objecten zoals pakhuizen, fabrieksgebouwen, kloosters of scholen. Dergelijke gebouwen maken deel uit van ons cultureel erfgoed en spreken tot onze verbeelding. Door ze te transformeren is het mogelijk er op een eigentijdse manier in te wonen of te werken. Voor de betrokken bouwgroepen levert dat meestal zeer bijzondere resultaten op. Maar ook voor het behoud van de karakteristieke gebouwen zijn deze particuliere initiatieven van essentieel belang. Gebouwen die leegstaan en waar langere tijd niet in wordt geïnvesteerd, raken snel verwaarloosd. Een ook voor de directe omgeving is het belangrijk dat gebouwen die hun functie verliezen snel een nieuwe toekomst krijgen.

Bij het verwerven en transformeren van bestaande gebouwen komt veel kijken. Dat geldt voor professionele opdrachtgevers, maar zeker ook voor particuliere bouwgroepen die zo’n opgave via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap tot een goed einde willen brengen. Bij het verwerven van een bestaand gebouw dat nooit eerder een woonfunctie had, moet behalve naar de financiële aspecten bijvoorbeeld zorgvuldig worden onderzocht welke kansen het gebouw biedt en met welke problemen en beperkingen bij het ontwikkelen van de nieuwe functie rekening gehouden moet worden (technisch, financieel, in relatie tot de regelgeving, etcetera). Een degelijke voorbereiding is een absolute voorwaarde voor een succesvolle transformatie.

boekhuis (bestaand)boekhuis