Zelfbouw stadswoningen

Onze historische binnensteden zijn opgebouwd uit een grote variëteit aan individuele panden die in het verleden schouder-aan-schouder in opdracht van individuele opdrachtgevers zijn gebouwd. Dit geldt niet alleen voor duurdere centrumgebieden, zoals de binnensteden van Amsterdam, Utrecht, Delft, Dordrecht of Gouda, maar ook voor een aantal oudere stadswijken die direct aan deze centrumgebieden grenzen.

Vanaf de periode van de wederopbouw, toen er mede door de snelle bevolkingsgroei een enorme vraag naar woningen was, kwam de nadruk op seriematige productie van woningen te liggen. Lange tijd werden die woningen alleen door woningcorporaties gebouwd. Later kwamen daar de uitbreidingswijken van de grote projectontwikkelaars bij.

De gebieden waar gevarieerd is gebouwd, zijn altijd erg in trek en van belang voor de steden gebleven. Nu de tijd van grootschalige nieuwbouw definitief achter ons ligt, worden in steeds meer steden inmiddels weer kavels aan particulieren uitgegeven voor de realisatie van individuele (geschakelde) stadswoningen. Dat blijkt te voorzien in een grote behoefte. De Regie heeft voor veel gemeenten de uitgifte van dergelijke kavels voorbereid en begeleid.

grachtengordel amsterdamkadewoningen woerdenGetijenveld