Uitgifte CPO-locaties

Op steeds meer plaatsen in ons land worden bouwlocaties tegenwoordig aan groepen particulieren uitgegeven. Meestal gebeurt dat op initiatief van gemeenten, soms op initiatief van woningcorporaties, marktpartijen en particuliere grondeigenaren. Bij de uitgifte van een CPO-locatie is het van belang een goede basis te leggen voor de ontwikkeling en realisatie van het CPO-project. Er moet sprake zijn van duidelijke inhoudelijke en financiƫle kaders en van duidelijke procesvoorwaarden. En natuurlijk moeten er een bouwgroep zijn (of kunnen worden) geformeerd die voor de gemeente of eigenaar van de locatie als contractpartner kan en wil optreden voor de ontwikkeling en realisatie van het project.

De Regie heeft in de afgelopen twintig jaar voor een groot aantal gemeenten en andere grondeigenaren de uitgifte van CPO-locaties begeleid en gezorgd dat er voor deze locaties bouwgroepen werd geworven en geformeerd. Onze betrokkenheid eindigt meestal nadat er in het kader van de uitgifte van een locatie een overeenkomst met de bouwgroep is gesloten. Daarna is het aan deze bouwgroep zelf te bepalen door welke partijen zij zich tijdens de ontwikkeling en realisatie van haar project laat bijstaan.

Voor meer informatie over onze aanpak of een vrijblijvend oriƫnterend gesprek kunt u contact met ons opnemen.