Uitgifte vrije kavels

Het uitgeven van bouwkavels aan particulieren is in ons land, vooral buiten de Randstad, een gebruikelijk fenomeen. Voor gemeenten in het westen van het land is de uitgifte van vrije kavels vaak veel minder gangbaar. In ruimtelijk, planologische en financieel opzicht is vaak intern wel duidelijk wat de ambities van een gemeente zijn. De inrichting van het proces roept echter meestal allerlei vragen op. Ook is er binnen gemeentelijke organisaties vaak te weinig kennis en capaciteit aanwezig om de behoeften onder potentiële kavelkopers te peilen en voor hen als vaste contactpersoon op te treden en om de uitgifte en verkoop van de kavels voor te bereiden en te begeleiden.

De Regie heeft de afgelopen twintig jaar op vele locaties in opdracht van gemeenten de uitgifte en verkoop van vrije kavels voorbereid en begeleid. Sommige gemeenten gaven er de voorkeur aan geheel door ons bureau ontzorgd te worden. Andere gemeenten wilden juist zelf (weer) meer kennis en ervaring opdoen met de uitgifte van bouwkavels. Die kozen ervoor zich op onderdelen door De Regie te laten adviseren en begeleiden.

Is uw gemeente of organisatie voornemens bouwkavels aan particulieren uit te geven? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende oriënterende afspraak.