Uitgifte vrije kavels

Het uitgeven van bouwkavels aan particulieren is in ons land, vooral buiten de Randstad, een gebruikelijk fenomeen. In gemeenten in het westen van het land is de uitgifte van vrije kavels vaak veel minder gangbaar. In stedenbouwkundig en financieel opzicht is vaak intern wel duidelijk wat de ambities van een gemeente en marktpartijen zijn. De inrichting van het proces roept echter meestal allerlei vragen op. Ook is er binnen organisatie van een gemeente of marktpartij vaak te weinig capaciteit of prioriteit om de uitgifte van kavels voor te bereiden en te begeleiden of om voor individuele kavelkopers als vaste contactpersoon op te treden.

De Regie heeft de afgelopen 20 jaar op vele locaties in opdracht van gemeenten en marktpartijen de uitgifte en verkoop van vrije kavels voorbereid en begeleid. Sommige opdrachtgevers gaven er de voorkeur aan geheel door ons bureau ontzorgd te worden. Andere opdrachtgevers wilden juist zelf meer kennis en ervaring opdoen met de uitgifte van bouwkavels en kozen ervoor zich op onderdelen door ons bureau te laten adviseren en begeleiden.

Is uw gemeente of organisatie voornemens bouwkavels aan particulieren uit te geven? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende oriënterende afspraak.

Bekijk ook eens ons volledig uitgewerkte concept voor de uitgifte van geschakelde kavels in gebieden waar in hogere dichtheden wordt gebouwd.