Vraaggestuurde (organische) gebiedsontwikkeling

Bij het ontwikkelen van nieuwe gebieden of het transformeren van bestaande gebieden is het belangrijk zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag uit de markt. Veel gemeenten en marktpartijen kiezen daarom tegenwoordig voor een gefaseerde, organische ontwikkeling van een gebied. Voor het gehele gebied wordt vooraf een visie op hoofdlijnen en een ruimtelijke hoofdstructuur opgesteld. Soms wordt dat aangevuld met een aantal aantrekkelijke impressies van het mogelijke eindresultaat. Het geven van een eindbeeld wordt zorgvuldig vermeden; de invulling van de afzonderlijke deelgebieden vindt zoveel mogelijk plaats in overleg met eindgebruikers en andere stakeholders. Alleen op die manier kan flexibel op de laatste marktontwikkelingen worden ingespeeld en kunnen de ontwikkelrisico’s beperkt worden gehouden.

Ons bureau heeft in de afgelopen twintig jaar op verschillende locaties een rol gespeeld in het vraaggestuurd ontwikkelen en transformeren van gebieden. Wij  kunnen opdrachtgevers op een heldere manier adviseren en/of begeleiden bij de inrichting en organisatie van het proces. Daarbij werken wij vaak nauw samen met andere betrokken disciplines, zoals stedenbouw, planeconomie, grondzaken, vergunningen, milieu, etc.

Wilt u meer informatie over onze aanpak of bent u op zoek naar referentieprojecten? Neem dan contact met ons op.