Broekmanhuis Amsterdam opgeleverd

In Amsterdam-west is het afgelopen jaar een oud en vervallen schoolgebouw tot 25 woningen en een gezamenlijke ruimte getransformeerd. Het initiatief tot het project werd genomen door de toekomstige kopers, georganiseerd in de coöperatieve vereniging Het Broekmanhuis, Bot Bouw, DID-projectontwikkeling en het architectenbureau Ponec De Winter. De ontwikkeling van het plan verliep niet zonder problemen. De betrokken partijen slaagden er niet in overeenstemming met elkaar te bereiken over de uitgangspunten en de prijs. De communicatie tussen de partijen verliep in de ogen van de toekomstige bewoners ook niet goed.

In 2018 benaderde de coöperatie ons bureau met het verzoek de ontwikkeling van het project vlot te trekken. In overleg met de verschillende betrokken partijen hebben we oplossingen gezocht en een overeenkomst opgesteld waarin de betrokken partijen zich allemaal konden vinden. Dit proces stond onder tijdsdruk, omdat de uiterste datum voor de levering van de grond en opstallen dreigde te worden overschreden.

Kort nadat een akkoord werd bereikt, werd de grond en het schoolgebouw door de gemeente geleverd en kon door Bot Bouw in de zomer van 2018 worden gestart met de sloop- en verbouwingswerkzaamheden. De bouw verliep zeer voorspoedig. Het project wordt in juli 2019 opgeleverd. De woningen zijn casco gebouwd en worden na de oplevering in opdracht van de individuele eigenaren zelf afgebouwd. Veel eigenaren laten na de oplevering ook nog een complete (reeds vergunde) dakopbouw op hun woning plaatsen.

broekmanhuis