Hemburgers kunnen verder

EnclaveEen groep kunstenaars en culturele ondernemers is in 2019 eigenaar geworden van een aantal monumentale panden op het Hembrugterrein in Zaandam. De panden moeten ingrijpend verbouwd worden om er te kunnen wonen en werken. Kort na de aankoop liep het project direct al een flinke vertraging op doordat de Raad van State het nieuwe bestemmingsplan voor het Hembrugterrein vernietigde. De verbouwingsplannen moesten daardoor on hold gezet worden. Inmiddels is e.e.a. gerepareerd waardoor de Hemburgers nu hun plannen kun gaan uitvoeren.

Meer informatie over het project vind je hier