Overeenkomst CPO Broekmanhuis

Op 30 mei jl. sloot de Coöperatie CPO Broekmanhuis u.a. een overeenkomst met Bot Bouw BV en De Combinatie voor de transformatie van een voormalig schoolgebouw naar 23 woonappartementen en een ruimte met een sociaal-maatschappelijke bestemming. De Regie begeleidde de betrokken partijen bij het bereiken van het akkoord en het voorbereiden van de verkoop en levering van de appartementsrechten. Inmiddels is gestart met de ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomsten. De eigendomsoverdracht is gepland op 17 juli as. Aansluitend zal door Bot Bouw worden gestart met de sloop- en verbouwwerkzaamheden. De oplevering van het project is medio 2019 voorzien.

Broekmanhuis2