Start verkoop kavels Land van Matena, Papendrecht

De kavels in de eerste fase van het woongebied Land van Matena, aan de oostzijde van Papendrecht, zijn inmiddels in verkoop. De gemeente Papendrecht schakelde De Regie in om de nieuwe wijk¬†-waar ruimte is voor ongeveer 100 woningen- vraaggestuurd te ontwikkelen, de uitgifte van de kavels voor te bereiden en de verkoop te verzorgen. Ons bureau fungeert¬†tijdens de planontwikkeling namens de gemeente ook als het centrale aanspreekpunt voor de particuliere kavelkopers. Binnen een maand na start verkoop is al ruim 70% van het uitgeefbare kaveloppervlak (eerste fase) in optie genomen. Bij de uitgifte van de kavels wordt gebruik gemaakt van het het door De Regie ontwikkelde concept ‘de strokenverkaveling’. Dit concept wordt door ons bureau al ruim tien jaar met succes toegepast (o.a. in de wijk Waterrijk in Woerden, in De Zaanse Eilanden in Zaanstad, in het Havenkwartier in Deventer en in het project De Kloostertuin in Hoogeveen). Door de oppervlakte van de kavels niet vooraf vast te leggen, kan door de gemeente flexibel worden ingespeeld op de wensen en budgetten van belangstellende kavelkopers. Ook is het eenvoudiger individuele zelfbouw op een speelse manier af te wisselen met kleinschalige vormen van samenbouwen. Bij de ontwikkeling van het woongebied werkt ons bureau nauw samen met de gemeente en het betrokken stedenbouwkundig bureau (Wissing).

(foto’s locatie: Richard van de Hoek)

Land van Matena, Oosteind
Land van Matena, Oosteind
Land van Matena, Luchtfoto
Land van Matena, Luchtfoto
Land van Matena, Luchtfoto
Land van Matena, Luchtfoto

1103-LvM-afbeeldingen website 2.indd