EcoErf Amersfoort

De stichting EcoErf is al enige tijd in gesprek met de gemeente Amersfoort over de inpassing van het project EcoErf in Vathorst-Noord. Om een basis te leggen voor de daadwerkelijke realisatie van het project, is het van belang de komende periode overeenstemming met de gemeente en de provincie Utrecht te bereiken over de uitgangspunten voor […]

Naobers vervolg definitiefase

In de eerste helft van dit jaar begeleidde De Regie de vereniging De Naobers bij het uitwerken van haar plannen en bij het voeren van de gesprekken met de gemeente Zutphen en de woningcorporatie Ieder1 om 24 seniorenwoningen te realiseren. Gebleken is dat een herijking van uitgangspunten en de te betrekken partijen noodzakelijk is. De […]

Gaffelstraat

gaffelstraat-2-1-555x375

Op initiatief van  woningcorporatie Woonstad Rotterdam heeft de vereniging CPO Gaffelstraat op de locatie Gaffelstraat 70-88 in eigen beheer negen grondgebonden nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Het ontwerp van de woningen is van Pasel-Künzel Architects in samenwerking met Personal Architecture BNA. Iedere woning is op maat voor de deelnemers aan het project ontworpen. Woonstad Rotterdam trad op als achtervang in het project; eventuele […]

CPO Finsterwolde

In Finsterwolde sluit het woningaanbod steeds minder aan bij de behoeften van een krimpende en vergrijzende bevolking. Vooral ouderen en mensen met een zorgbehoefte of een handicap kunnen geen passende woning vinden door een structureel tekort aan betaalbare nultreden-woningen. Een groep dorpsbewoners heeft daarom de vereniging Finsterwolde Bouwt Zelf (FBZ) opgericht met het doel de […]

Woongroep Dappere Buren

De vereniging Woongroep Dappere Buren is voornemens op de IJsselstreeklocatie in Deventer in eigen beheer 16 koopwoningen met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen te realiseren. Het initiatief wordt ingepast op een grotere locatie waarop in totaal circa 58 woningen zullen worden gerealiseerd. Woonbedrijf ieder1 treedt voor de overige woningen als opdrachtgever op. Na een eerste verkenningsfase […]

Aquaradius

aquaradius

De vereniging Aquaradius heeft aan de Zuidrand in Hoofddorp in eigen beheer een uniek project met 56 appartementen voor senioren ontwikkeld. Uitgangspunt is een vijflaags, ovaalvormig appartementengebouw met daaronder een grote halfverdiepte parkeergarage. Het binnengebied is volledig overdekt, waardoor een grote gemeenschappelijk binnenin is ontstaan. In het gebouw zijn naast woningen allerlei gemeenschappelijke voorzieningen opgenomen, zoals gastenverblijven, gemeenschappelijke ruimte met keuken, ruimten […]

Woongroep De Naobers

Vereniging De Naobers is in gesprek met de gemeente Zutphen en Woonbedrijf ieder1 over de realisatie van een woonproject met 24 seniorenappartementen in de sociale huur en de koopsector op de hoek Vijfmorgenstraat / Thorbeckesingel. De vereniging, bestaande uit huurders en kopers, wil zelf als opdrachtgever optreden. Aan Woonbedrijf ieder1 is het verzoek gedaan de […]

CPO De Weere

De gemeenschapsraad in het dorp De Weere (gemeente Opmeer) spant zich al enige tijd bij de gemeente in voor de realisatie van goedkope woningen voor jongeren in het dorp. Omdat er gebrek aan geschikte woonruimte is, bestaat een grote kans dat de jongeren uit het dorp te vertrekken. Dat komt de leefbaarheid van De Weere […]

Rietveld College Utrecht

24bd6dc78ab8b5.jpg

De gemeente Utrecht bereidt momenteel de Gebiedsontwikkeling Winklerlaan e.o. voor. Voor het op te stellen Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) is een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit buurtbewoners en andere belanghebbenden. De klankbordgroep onderzoekt de mogelijkheden om op de locatie een bijzonder project te realiseren. Twee ambities staan daarbij centraal, te weten: 1. Het betrekken van […]

Wonen met Passie

Provincie: Brabant Gemeente: Vught Wijk: Opdrachtgever: Vereniging Wonen met Passie i.o. Architect: nader te bepalen Overige partijen: Programma: Mariette en Ben Nelissen vertegenwoordigen de groep ‘ongebonden pioniers’. Deze groep wil in (de omgeving van) Vught in een natuurlijke, groene en veilige omgeving via collectief particulier opdrachtgeverschap een project met circa twintig woningen realiseren. Enkele trefwoorden […]