Begeleiding uitgifte bouwkavels Zaanse Eilanden


De gemeente Zaanstad ontwikkelt het plan Inverdan-West. Aan de westrand van dit plangebied ligt de locatie “De Eilanden”. Eerder heeft De Regie voor de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om vast te kunnen stellen hoe de locatie het best middels (C)PO tot ontwikkeling kon worden gebracht.

De Regie stelde voor de locatie uit te geven volgens het principe van de strokenverkaveling; een door De Regie zelf ontwikkelde methodiek die al eerder met succes was toegepast op andere locaties (o.a. in Waterrijk Woerden in 2003 en in het Havenkwartier in Deventer in 2012.

In 2014 heeft De Regie de gemeente begeleid bij het uitgeven van de eerste serie bouwkavels volgens dit principe. De verkoop ligt op schema.

De Zaanse Eilanden

255cc50f018311.jpg