Begeleiding vraaggestuurde ontwikkeling Land van Matena


De gemeente Papendrecht ontwikkelt tussen 2016 en 2021 de nieuwe wijk ‘Land van Matena’. Deze wijk, waar maximaal circa 150 woningen kunnen worden gerealiseerd, is gesitueerd ten zuiden van de A15 en grenst aan de oostzijde aan Sliedrecht.

Gemikt wordt ook de ontwikkeling van een rustig groen woonmilieu, een woonmilieu dat momenteel vrijwel helemaal ontbreekt in de gemeente.

De nieuwe wijk zal vraaggestuurd ontwikkeld worden. Toekomstige bewoners kunnen in belangrijke mate aangeven hoe zij willen wonen en of zij hun huis zelf willen bouwen of liever een kant-en-klaar huis wensen.

Wissing is door de gemeente geselecteerd als stedenbouwkundige. De Regie adviseert de gemeente bij de ontwikkeling van het gebied, de uitvoering van de marktverkenning, de werving en inschrijving van belangstellenden en bij de (gefaseerde) uitgifte van de gronden.

Gemeente Papendrecht
Wissing
PersC

255cc49da9b242.jpg