Betaalbare woningen voor starters


Provincie: Gelderland
Gemeente:
Wijk:
Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Architect:
Overige partijen:
Programma:

De Provincie Gelderland heeft al enige tijd geleden een Task Force ingesteld om de woningproductie in de provincie te versnellen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat er meer woningen voor starters worden gebouwd. Starters ondervinden in de huidige markt veel problemen bij het kopen (of huren) van een goedkope woning, terwijl woningen die wel betaalbaar zijn, vaak erg klein of van slechte kwaliteit zijn.

Op uitnodiging van gedeputeerde Peters heeft De Regie twee presentaties over de realisatie van starterswoningen verzorgd. De eerste presentatie werd gehouden voor het Gelders Beraad (een periodiek overleg met marktpartijen in het vakgebied). De tweede presentatie is gehouden in de commissie Stedelijke Vernieuwing en Wonen. In deze commissie hebben de bestuurlijke vertegenwoordigers van de zes deelregio’s in de provincie zitting.

In de presentaties is de relatie gelegd naar particulier opdrachtgeverschap. Wanneer starters zich plaatselijk organiseren in een vereniging of stichting blijkt uit voorbeelden elders in het land dat zij op een aanzienlijk goedkopere wijze in eigen beheer een project voor eigen doeleinden kunnen realiseren. In een geval konden de woningen zelfs 40% onder de marktwaarde worden gerealiseerd. Professionele begeleiding op cruciale onderdelen van projecten is daarbij wel van belang.

Provincie Gelderland