CPO de Korte Akkeren


Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Gouda
Wijk:
Opdrachtgever: Mozaïek Wonen
Architect:
Overige partijen:
Programma: 10 woningen

Mozaïek Wonen is eigenaar van het complex Westerkade-Snoystraat in de wijk Korte Akkeren te Gouda. Voor het complex is een sloop-vervangende nieuwbouwopgave voorzien. Onderdeel van de opgave is het in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkelen van ca. 10 woningen aan de Tweede Schoolstraat.

De Regie is als adviseur betrokken bij de voorbereiding en begeleiding van het project.