CPO Veldwijk-Noord


Provincie: Overijssel
Gemeente: Hengelo
Wijk: De Berflo Es
Opdrachtgever: Gemeente Hengelo / st. Joseph Wonen
Architect:
Overige partijen:
Programma: ca. 20 starterswoningen

De Berflo Es in Hengelo, één van de 56 aandachtsgebieden, wordt de komende jaren geherstructureerd. In totaal worden circa 2200 naoorlogse woningen in de operatie betrokken. Daarvan zullen er ongeveer 1600 worden gesloopt. Naast de gemeente Hengelo zijn twee corporaties bij de operatie betrokken: st. Joseph Wonen en HBS Ons Belang.

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) blijkt in de praktijk een interessant instrument te zijn voor bewoners in herstructureringsgebieden. Wanneer deze bewoners, georganiseerd in een vereniging, gezamenlijk als opdrachtgever optreden voor de ontwikkeling en realisatie van hun woningen, kunnen zij niet alleen hun eigen woonwensen realiseren; ook blijkt dat de woningen tegen een aanzienlijk lagere prijs kunnen worden verworven. Het verschil ten opzichte van de marktwaarde van de woningen kan zelfs oplopen tot 40% als CPO wordt gecombineerd met de toepassing van Koopgarant of een daaraan verwante constructie.

De Regie heeft voor de gemeente en St. Joseph Wonen verkend of het mogelijk is met een eerste CPO-project van start te gaan in Veldwijk-Noord.
Samen met de wijkorganisatie is een groep van ca. 20 gegadigden bijeengebracht. De Regie heeft deze groep begeleid bij het treffen van voorbereidingen voor de oprichting van een kopersvereniging en bij het opstellen van een projectvoorstel. Op basis van dit voorstel (dat in mei 2008 is aangeboden), kunnen nadere afspraken met de gemeente en st. Joseph Wonen worden gemaakt over de ter beschikking te stellen bouwlocatie.

St. Joseph Wonen
Gemeente Hengelo