De Boomgaard


Provincie: Flevoland
Gemeente: Almere
Wijk: Homeruskwartier
Opdrachtgever: De Nijs Projectontwikkeling
Architect: VHP en MIR-architecten
Overige partijen: Thonik Communicatie
Programma: 160 woningen

Om in ons land de ontwikkeling van woningbouwprojecten via mede-opdrachtgeverschap te stimuleren, is door de gemeente Almere, de Neprom en de SEV een ontwikkelingscompetitie voor het Homeruskwartier uitgeschreven.

De Nijs Projectontwikkeling heeft samen met De Regie, VHP en MIR-architecten een visie ontwikkeld. Uit 74 inzendingen is de indiening van De Nijs geselecteerd, samen met 13 andere indieningen.

In de tweede ronde van de competitie is de visie verder uitgewerkt. Uit de 14 geselecteerde partijen is per twee ontwikkelaars een winnaar gekozen. De partij die de meeste gegadigden aan zijn project wisten te binden, kreeg van de gemeente een locatie toegewezen om het project te verwezenlijken.

De Nijs Projectontwikkeling is in deze laatste ronde afgevallen.

2482448180029c.jpg
24824482492b16.jpg