Energie besparen met PO-ers


Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Wijk:
Opdrachtgever: Novem
Architect:
Overige partijen:
Programma:

Het besparen van energie is een van de centrale doelstellingen van het ministerie van VROM. Op basis van de Uitvoeringsnota, de Nota Mensen, Wensen, Wonen, en het Nationaal Milieu Plan 4 heeft NOVEM in opdracht van VROM het koepelprogramma co2-reductie in de gebouwde omgeving ontwikkeld. Voor iedere doelgroep in de woningbouw wordt een apart actieprogramma opgesteld. In dit plan van aanpak staat de particuliere opdrachtgever centraal. Doel van de opdracht is het opstellen van een activiteitenplan om particuliere opdrachtgevers te stimuleren tot energiebesparing.

De Regie heeft in opdracht van NOVEM het activiteitenplan opgesteld. Het energieverbruik in particulier ontwikkelde woningen is relatief hoog ten opzichte van gemiddelde nieuwbouwwoningen. Begeleiding, informeren en stroomlijnen van aanvraagregelingen zijn maar een paar van de uitkomsten die terugkomen in het uitgewerkte actieplan om te kunnen werken aan energiebesparing.

2407bb1a4ca7bb.jpg