Gezocht: cataloguswoningen voor nieuwe woonwijk

De gemeente Papendrecht start binnenkort met de uitgifte van circa 70 individuele bouwkavels in het woongebied Land van Matena. In deze nieuwe woonbuurt aan de oostzijde van Papendrecht wordt de komende jaren een rustig, groen woonmilieu gerealiseerd met grondgebonden woningen in het hoge(re) prijssegment. Uit marktonderzoek blijkt dat er onder de kandidaten die interesse voor een kavel hebben grote belangstelling bestaat voor de realisatie van een woning op basis van een reeds uitgewerkt woningontwerp (‘een woning uit een catalogus’). Om deze kavelkopers te faciliteren, heeft de gemeente Papendrecht adviesbureau De Regie ingeschakeld om een catalogus met afgeprijsde woningontwerpen samen te stellen. Bouwbedrijven die in maart 2017 een uitnodiging hebben ontvangen om afgeprijsde woningontwerpen voor deze catalogus in te dienen, kunnen de uitvraagdocumenten hieronder downloaden:

Toelichting uitvraag, reactieformulier en verklaring:

Download toelichting, reactieformulier en verklaring

Opzet catalogus:

Bekijk template catalogus

Kavelpaspoorten met beeldkwaliteiteisen en bebouwingsvoorwaarden (toetsingskader):

https://we.tl/VX8S6OrU8O