Haalbaarheidsonderzoek Haarlem-Deliterrein

De gemeente Haarlem is voornemens vanaf 2013 structureel in te zetten op zelfbouw en jaarlijks meerdere zelfbouwlocaties uit te geven. Haarlem heeft in dat verband intern een lijst met kansrijke locaties opgesteld.

De Regie heeft voor de gemeente voor drie locaties onderzocht of en onder welke condities de ontwikkel van de locatie door middel van zelfbouw of CPO haalbaar zou zijn.

Het Deliterrein in Haarlem-Noord bleek een lastig te ontwikkelen locatie. Op deze locatie is ruimte voor grondgebonden woningen in verschillende prijsklassen en voor appartementen. De ontwikkeling van de goedkopere grondgebonden woningen zou middels CPO kunnen worden uitgevoerd. Voor de ontwikkeling van de wat duurdere grondgebonden woning zou uitgifte van kavels met een flexibele kavelbreedte kansrijk kunnen zijn. De realisatie van een appartementengebouw middels CPO werd op deze locatie in de huidige markt niet haalbaar geacht.

De gemeente beraadt zich nog op de verdere ontwikkeling van deze locatie.