Herontwikkeling Pakhuis Wilhelmina


Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Wijk:
Opdrachtgever: Stichting Wilhelmina
Architect:
Overige partijen:
Programma:

Het pakhuis Wilhelmina biedt plaats aan kunstenaars en kleine (startende) bedrijven in de kunstensector. Om het project mogelijk te maken richten de gebruikers een stichting op die optreedt als opdrachtgever voor de aankoop en verbouwing van het pand. De stichting verwerft de kavel in erfpacht van de gemeente. De verbouwing van het pakhuis beperkt zich zoveel mogelijk tot het casco, waarna de gebruikers zelf zorgen voor de afbouw. Het project De Wilhelmina beslaat het gehele traject van planvorming, eigendomsoverdracht, uitvoering renovatie en beheer. Het doel is om blijvend betaalbare werkruimte te kunnen bieden aan de doelgroep.

Een van de voorwaarden die de gemeente als eigenaar van het gebouw stelt is dat de stichting zich laat adviseren door een deskundige. De Regie treedt op als adviseur en begeleider voor en tijdens de renovatie. De ontwikkeling van de plannen is een zoektocht naar oplossingen binnen een spanningsveld van diverse belangen. En de door gemeente, gebruikers en Stichting De Wilhelmina gestelde randvoorwaarden. Zo moeten de gebruikers tijdens de renovatie van het casco en de daaropvolgende interne verbouwing en verhuizing normaal kunnen doorwerken. Dit is slechts een van de eisen die ingrijpende gevolgen heeft voor de organisatie van de uitvoering. De oplossing ligt in een gefaseerde uitvoer in vier afzonderlijke zogeheten ‘stapels’, vier segmenten van het gebouw.

website Pakhuis Wilhelmina

240c2f3ce7cb75.jpg2413ed80b73cfe.jpg2413ed978e0945.jpg2413ed89560c9f.jpg