Ontwikkeling initiatievenbeleid


Provincie: Utrecht
Gemeente: Woerden
Wijk: Waterrijk
Opdrachtgever: Gemeente Woerden
Architect:
Overige partijen:
Programma:

De gemeente Woerden wil de ambitie om 30% van de nieuwbouwwoningen door middel van particulier opdrachtgeverschap te realiseren serieus waarmaken. In de nieuwbouwwijk Waterrijk moet die ambitie worden gerealiseerd. Naast de uitgifte van kavels op gemeentelijk initiatief aan particulieren, wil de gemeente Woerden ook over beleid en instrumenten beschikken die particuliere (collectieve) initiatieven beoordeelbaar en hanteerbaar maken.

De Regie is gevraagd om voor de gemeente Woerden hiervoor een initiatievenbeleid op te zetten en de daarbij behorende instrumenten te ontwikkelen.