P.O. in de Drechtsteden

Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Drechtsteden
Wijk:
Opdrachtgever: Regio Drechtsteden
Architect:
Overige partijen:
Programma:

De regio Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, ’s-Gravendeel, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht) ontwikkelt een eigen beleid met betrekking tot stimulering van particulier opdrachtgeverschap. In 2003 of 2004 zal de regio hieraan in het kader van de verstedelijkingsafspraken met het rijk definitieve invulling geven.

In de afspraken tussen het Rijk en de Drechtsteden is vastgelegd dat vanaf het jaar 2005 minimaal een derde van het totale woningbouwprogramma in de vorm van particulier opdrachtgeverschap wordt gerealiseerd, tenzij de regio aantoont dat er geen vraag naar is, of aantoont dat dit aandeel vanwege grondposities niet realiseerbaar is. In 2003/2004 worden de intenties omgezet in definitieve afspraken. Eerst zijn in opdracht van de regio door De Regie enkele vooronderzoekjes verricht en zijn de beleidsuitgangspunten opgesteld. Daarna is het beleid verder uitgewerkt: de locaties, de organisatie en financiering. In 2003 is door de regio gestart met de uitvoering van het beleid.

24061eb5a264d2.jpg2412c7a036f600.jpg