Vervolg Bouwen door en voor Texelaren

In 2009 heeft De Regie in opdracht van de Dorpscommissie Oosterend een verkavelingsplan en ontwikkelingsplan opgesteld om via CPO woningen voor jongeren en ouderen te realiseren. Gaandeweg is gebleken dat de oorspronkelijk beoogde locatie daarvoor niet in aanmerking komt.

De Regie maakt nu een aanvulling op twee alternatieve locaties. Vervolgens zal De Regie de werving van deelnemers ter hand nemen en deze groep begeleiden om zich als collectief te organiseren zodat het collectief ook daadwerkelijk als opdrachtgever kan gaan functioneren bij de uitwerking en realisatie van het ontwikkelingsplan.