De 12 Heren


Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Hilversum
Wijk: Binnenstad
Opdrachtgever: Gemeente Hilversum
Architect:
Overige partijen:
Programma:

De gemeente Hilversum overweegt het project ‘De 12 Heren’ middels uitgifte van bouwkavels in opdracht van particulieren te laten realiseren. Zij heeft daarbij het voornemen om de uitgifte en begeleiding tijdens de planontwikkeling door een een projectontwikkelaar te laten verzorgen.

De gemeente heeft De Regie gevraagd een uitnodigingsbrief op te stellen, waarin een ontwikkelende partij wordt gevraagd voor de bouwlocatie 12 Heren om deze via particulier opdrachtgeverschap te realiseren. Voor deze brief adviseert De Regie de gemeente tevens hoe en onder welke voorwaarden een projectontwikkelaar ingeschakeld kan worden.