De Kostprijswoning

Provincie:
Gemeente:
Wijk:
Opdrachtgever: De Regie BV
Architect:
Overige partijen:
Programma:

Voor veel starters in ons land is het op dit moment vrijwel onmogelijk en woning te kopen. Om een bijdrage te leveren aan het wegwerken van het tekort aan goedkope koopwoningen heeft De Regie het ontwikkelingsconcept van DE KOSTPRIJSWONING gelanceerd.

Centraal in het concept staat dat de te realiseren woningen in nauwe samenwerking met de toekomstige kopers op kostprijsbasis worden ontwikkeld en verkocht. De Regie treedt voor eigen risico op als projectcoordinator. Om een zo scherp mogelijke prijs-kwaliteitverhouding te kunnen realiseren, wordt intelligent gebruik gemaakt van de voordelen van marktwerking. Een combinatie van koop- en huurwoningen is ook een optie.

Wanneer een locatie beschikbaar is en de randvoorwaarden voldoende bekend zijn, stelt De Regie eerst een projectplan op. Op basis van dit projectplan kan een intentieovereenkomst tussen de grondeigenaar (meestal de gemeente) en De Regie worden gesloten.
De Regie werft vervolgens eerst een groep starters. Samen met deze starters wordt een programma van eisen opgesteld. Het project wordt door De Regie als haalbaar beschouwt, wanneer zich voor minimaal 80% van de te realiseren woningen serieuze kandidaten hebben gemeld en bovendien is aangetoond dat het opgestelde programma van eisen zowel binnen het beschikbare budget als binnen de gestelde randvoorwaarden is te realiseren. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan (go/no go), worden vervolgafspraken tussen grondeigenaar en De Regie gemaakt over de ontwikkeling en realisatie van het project. De Regie voert alle werkzaamheden tot het go-no go besluit voor eigen risico uit. Daarbij wordt bij samengewerkt met een architect (per project te bepalen) die eveneens bereid is zijn werkzaamheden op deze basis te verrichten. De eigenaar van de grond loopt in de fase waarin de haalbaarheid van het project wordt onderzocht dus nauwelijks enig risico.

Gemeenten die de bouw van starterswoningen actief willen stimuleren en meer informatie over De Kostprijswoning willen hebben, kunnen contact met Marcel Kastein, directeur van De Regie opnemen (telefoon 020-6893664).