De Vrijegeest Akersloot

Op uitnodiging van de gemeente Castricum en in concurrentie met enkele ontwikkelaars heeft De Regie in september 2006 een ontwikkelingsvoorstel ingediend voor het realiseren van circa 20 goedkope koopwoningen via collectief particulier opdrachtgeverschap voor starters in Akersloot. Onderdeel van het voorstel zijn de afspraken die door De Regie met De Wonerij uit Akersloot zijn gemaakt over het vervullen van een rol als achtervang in het project.

Begin 2007 zijn alle jongeren in het dorp via een informatieavond door De Regie over het project geinformeerd. Door de geinteresseerden is vervolgens de kopersvereniging De Vrijegeest opgericht. De Regie begeleidt de kopersvereniging tijdens de planontwikkeling en realisatie in haar rol als opdrachtgever voor het project. Het project wordt ontwikkeld met toepassing van een Koopgarantconstructie. Hierbij levert de gemeente via Kennemerwonen de grond in erfpacht aan de starters.

Het project is gerealiseerd door De Geus Bouw. De oplevering vond plaats in juni 2010.

kopersvereniging De Vrijegeest
Kerssens en De Ruiter
Kennemerwonen (voorheen De Wonerij)

24fba553e49ad4.jpg24fba553f33b49.jpg24fba553fcb136.jpg24fba5540b78c5.jpg