Excursie Particulier Opdrachtgeverschap


Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrecht, Loenen, Woerden
Wijk:
Opdrachtgever: De Regie
Architect:
Overige partijen: SEV
Programma: excursie

In samenwerking met SEV-Realisatie heeft De Regie een excursiedag georganiseerd naar een drietal locaties waar particulier opdrachtgeverschap in verschillende vormen is bekeken.

Loenen aan de Vecht
In Cronenburgh zijn verspreid over de wijk 54 kavels bebouwd door particulieren. Op de vrije kavels zijn binnen de gestelde voorwaarden veel bijzondere woningen gerealiseerd.

Woerden
In Waterrijk ontwikkelde bouwbedrijf Nijhuis samen met de toekomstige bewoners 62 woningen op maat. De medeopdrachtgevers schetsten mee aan het ontwerp en gaven zelf invulling aan hun woning. De Regie verzorgde voor twee verschillende ontwikkelaars de uitgifte van in totaal ca. 50 kavels waarop door individuele particulieren (ieder met hun eigen architect) geschakelde woningen werden gebouwd. De Regie begeleidde ook de particulieren bij de realisatie van hun woningen.

Leische Rijn – Utrecht
De Kersentuin is een schoolvoorbeeld van collectief particulier opdrachtgeverschap. Een grote groep mensen is er in geslaagd in eigen beheer 95 koop- en huurwoningen te ontwikkelen.Duurzaam bouwen en wonen staat in het project centraal. De woningcorporatie Portaal trad in het project op als achtervang.

De verzorgde presentaties kunt u hier downloaden. Voor een uitgebreide fotoimpressie klikt u hier.

SEV
waterrijk woerden
de Kersentuin

249ddf15f06fdb.jpg249ddf3bdc5389.jpg249ddf46453166.jpg249ddf50e93304.jpg249ddf5892f8b3.jpg