Herontwikkeling Plantenveredeling


Provincie: Gelderland
Gemeente: Wageningen
Wijk:
Opdrachtgever: Vastbouw Oost BV
Architect: Suzan van der Schenk L2R
Overige partijen: Bureau ZijAanZicht, Arnhem
Programma:

Vastbouw Oost BV is door de gemeente Wageningen uitgenodigd in concurrentie een globaal plan met bijbehorende bieding uit te brengen voor de herontwikkeling van de locatie Plantenveredeling aan de Lawickse Allee in Wageningen. Op deze locatie staat onder meer het gebouw Plantenveredeling dat tot 2001 in gebruik was bij de Universiteit Wageningen. Naast de herontwikkeling van dit gebouw is aanvullende nieuwbouw op de locatie voorzien.

Het Arnhemse bureau Zijaanzicht heeft ten behoeve van de indiening een globaal verkavelings- en inrichtingsplan opgesteld. De Regie heeft in opdracht van Vastbouw Oost twee globale ontwikkelingsscenario’s voor de toepassing van particulier opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen op de locatie opgesteld.

Het plan met bijbehorende bieding is kort voor de zomervakantie van 2004 bij de gemeente ingediend. Inmiddels is Vastbouw Oost door de gemeente uitgenodigd het project te ontwikkelen. Bureau ZijAanZicht is verantwoordelijk voor het uitwerken van een landschapsplan, stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan. De Regie zal in opdracht van Vastbouw Oost samen met het bureau L2R de herontwikkeling van de te handhaven bebouwing voorbereiden.

Vastbouw-Oost
Gemeente Wageningen
Bureau Zijaanzicht

2437cad1d8d42f.jpg