Doenix

Provincie:
Gemeente:
Wijk:
Opdrachtgever: De Regie BV
Architect:
Overige partijen:
Programma:

De Regie heeft een module ontwikkeld, waarmee u via internet de communicatie en uitwisseling van informatie in uw projecten kunt stroomlijnen. Wanneer u voor uw eigen project(en) gebruik wilt maken van deze module, kunt u via www.doenix.com een abonnement afsluiten. Als abonnementhouder bepaalt u zelf voor welke projecten u een kantoor opent, wie uw kantoren beheert en welke collega of relaties per project toegang tot de afgeschermde projectinformatie moeten krijgen. Doenix is gemaakt voor de gemiddelde computergebruiker. Iedereen kan ermee overweg.
Kijk voor meer informatie op www.doenix.com. Hebt u vragen, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met Doenix. Het telefoonnummer is 020-4274560.

Doenix is ondergebracht bij Kastein en Van Lent BV te Amsterdam, een zusterbedrijf van De Regie BV.

kijk op www.doenix.com

242dd10ad03a16.jpg