Huurders bouwen eigen woning


Provincie: Flevoland
Gemeente: Almere
Wijk: Homeruskwartier
Opdrachtgever: Dudok Wonen, Hilversum
Architect: diversen
Overige partijen: Gemeente Almere
Programma: individuele kavels

De Hilversumse corporatie Dudok Wonen bood haar huurders in 2007 de unieke gelegenheid om in het Homeruskwartier in Almere-Poort een bouwkavel te verwerven en daarop geheel naar eigen smaak en inzicht een eigen woning te bouwen. Om haar huurders daartoe financieel in staat te stellen wordt door Dudok Wonen gebruik gemaakt van een bijzondere koopconstructie (Sociale Koop).

De Regie is door Dudok Wonen ingeschakeld om de voorbereidingen voor het project te treffen en om tijdens de werving van huurders en de verkoop van de kavels als centraal aanspreekpunt voor gegadigden op te treden. Ongeveer 10 huurders hebben van het aanbod van Dudok Wonen gebruik gemaakt. Zij realiseren inmiddels hun eigen woning.

Dudok Wonen