Kavels in Lansingh-Zuid


Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Krimpen aan den IJssel
Wijk: Lansingh-Zuid
Opdrachtgever: QuaWonen
Architect: individueel
Overige partijen: gemeente Krimpen aan den IJssel
Programma: 10 kavels voor particulier opdrachtgeverschap

QuaWonen (voormalige Woningstichting Woonwaard) en ERA Bouw ontwikkelen samen met de gemeente Krimpen aan de IJssel de nieuwbouwlocatie Lansingh Zuid fase 5 en 6, ook bekend onder de naam Quarakter. In het plan zijn 10 kavels beschikbaar die via particulier opdrachtgeverschap ontwikkeld worden. QuaWonen is verantwoordelijk voor de uitgifte van de kavels.

QuaWonen heeft De Regie verzocht om hun te adviseren en te begeleiden bij de voorbereidingen en uitgifte van de kavels. De uitgifte heeft plaatsgevonden medio mei 2006.

De Regie begeleidt de kopers tijdens het maken van hun bouwplannen. Hiervoor zijn verschillende bijeenkomsten met de kopers, de gemeente en Qua Wonen georganiseerd. In de 2e helft van 2007 is de bouw van alle woningen gestart. Verwacht wordt dat alle woningen in 2008 zullen worden opgeleverd.

Quarakter
QuaWonen

2462cb0f60694b.jpg2462cb0f8969ff.jpg