Noordkop Waarderpolder


Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Haarlem
Wijk: Bedrijventerrein Waarderpolder
Opdrachtgever: Provincie NH / Taskforce Ruimtewinst
Architect:
Overige partijen: VenhoevenCS Amsterdam
Programma:

Oostelijk van Haarlem ligt de Waarderpolder, een groot bedrijventerrein met een belangrijke stedelijke en regionale economische functie. Het terrein wordt aan de Noordzijde begrensd door het Spaarne. Aan de oostzijde ligt het recreatiegebied Spaarnwoude.

De Noordkop van de Waarderpolder is slecht bereikbaar. Met de aanleg van de Schoteroogbrug over het Spaarne (oplevering ca. 2008) wordt de bereikbaarheid echter aanzienlijk verbeterd. De Noordkop wordt hierdoor vanuit de bestaande stad ineens de voorkant of het gezicht van het bedrijventerrein.

De Taskforce Ruimtewinst, een initiatief van de provincie Noord-Holland, geeft de komende twee jaar aan tien projecten in de provincie een \’assist\’. Daarbij worden aanbevelingen gedaan hoe de gestelde doelen ten aanzien van zorgvuldig ruimtegebruik eventueel nog beter kunnen worden bereikt. De Regie is samen met VenhoevenCS gevraagd voor de Waarderpolder vanuit een helicopter view een aantal strategische aanbevelingen te doen.

Op 2 maart 2006 zijn de aanbevelingen van De Regie en VenhoevenCS gepresenteerd en besproken in een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de gemeente, het bedrijfsleven, de taskforce en andere betrokken partijen. Voor meer inhoudelijke informatie over de resultaten kunt u contact met ons opnemen of de website van de Taskforce Ruimtewinst raadplegen.

VenhoevenCS
Taskforce Ruimtewinst
Gemeente Haarlem

244083d80b0a87.jpg244083d81a1fda.jpg2440841e2495a3.jpg24408449a3d414.jpg24408449af1f09.jpg