Middenmeer Noord

De Gemeente Amsterdam ontwikkelt het plangebied Middenmeer-Noord in Amsterdam Oost. Uitgangspunt is om vanaf ca 2015 in een autoluwe woonomgeving gefaseerd ca. 300 vrije sector woningen in de koop- en de huursector te realiseren. De inzet van de gemeente is om, waar mogelijk, een zo groot mogelijk gedeelte hiervan via zelfbouw te laten realiseren.

Om de mogelijkheden tot verdere ontwikkeling van het plangebied via zelfbouw te verkennen, heeft de gemeente een studiedag over het onderwerp georganiseerd. De Regie hield een presentatie over hoe verschillende varianten van zelfbouw in de praktijk ingezet kunnen worden en leidde daarna een enkele discussies over onderwerpen binnen dit thema.

Middenmeer Noord