oprichting stichting CPOZ


Provincie: Zeeland
Gemeente: Vlissingen
Wijk:
Opdrachtgever: stichting CPOZ
Architect:
Overige partijen: Provincie Zeeland
Programma:

stichting CPOZ wil initiatieven ontplooien om kennis over collectief particulier opdrachtgeverschap in de provincie Zeeland te verspreiden en om de toepassing van deze vorm van projectontwikkeling in Zeeland te bevorderen. De ambitie van de stichting is om daarbij op provinciaal niveau als intermediair tussen gemeenten, corporaties en (initiatiefgroepen van) particuliere opdrachtgevers op te treden.

De Regie BV heeft de oprichting van de stichting begeleid en de website voor de stichting ontwikkeld.

www.cpoz.nl

2483e8302259f0.jpg