Wieringerwaard


Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Anna Palowna
Wijk:
Opdrachtgever: De Peyler Projectontwikkeling
Architect:
Overige partijen:
Programma: ca. 14 appartementen

De Peyler Projectontwikkeling ontwikkelt in de gemeente Wieringerwaard een woningbouwlocatie. Onderdeel van de opgave is het realiseren van een appartementencomplex met ca. 14 woningen. De start van de bouw van het complex is voorzien in november 2008. De Peyler Projectontwikkeling wil het project realiseren middels consumentgericht bouwen.

De Regie stelt voor de Peyler het plan van aanpak voor het project op en doet een voorstel voor de contractenstructuur. Als er een goede basis voor de planontwikkeling is gelegd, zal De Regie de kopers in het project begeleiden.