Radiumstrook


Provincie: Groningen
Gemeente: Groningen
Wijk:
Opdrachtgever: Woonstichting Nijestee
Architect:
Overige partijen:
Programma:

De Groningse woonstichting Nijestee wil in de naoorlogse wijk Vinkhuizen ruimte bieden aan een project met particulier opdrachtgeverschap (circa 40 woningen). Op basis van een voorlopig ontwerp worden kopers gezocht, die vervolgens het opdrachtgeverschap voor het project zullen overnemen. Bij onvoldoende belangstelling zal Nijestee de ontwikkeling zelf voortzetten. Tijdens de werving van kandidaten blijkt de belangstelling tegen te vallen. De woningen kunnen moeilijk concurreren met bestaande woningen in de wijk die beschikbaar komen. Door de eenzijdig samengestelde bevolking in de wijk (veel bewoners van een sociale huurwoning), is de vraag uit de wijk zelf minimaal

De Regie heeft in opdracht van Nijestee een Plan van Aanpak opgesteld aan de hand waarvan kandidaten werden geworven. Tijdens de werving van kandidaten blijkt de belangstelling tegen te vallen. De woningen kunnen moeilijk concurreren met bestaande huurwoningen in de wijk die door de corporaties worden verkocht. Door de eenzijdig samengestelde bevolking in de wijk (veel bewoners van een sociale huurwoning), is de vraag uit de wijk zelf minimaal conform de vooraf bepaalde aanpak besluit Nijestee het opdrachtgeverschap daarom alsnog op zich te nemen.