Transformatie voormalige bibliotheek


De bibliotheek in Amersfoort is recent naar een nieuwe locatie verhuisd, waardoor het centraal in Amersfoort gesitueerde oude pand leeg kwam te staan. Een groep actieve senioren uit Amersfoort wilde het leegstaande bibliotheekgebouw aan de Zonnehof graag van de gemeente kopen en transformeren naar een woongebouw met 23 appartementen. Deze actieve groep heeft in de zomer van 2014 Woonvereniging Boekhuis opgericht en medebewoners geworven. De belangstelling onder Amersfoorters om aan het project deel te nemen bleek groot. Een deel van de gegadigden moest door de vereniging op een reservelijst worden geplaatst. In april 2015 heeft de vereniging de koopovereenkomst met de gemeente gesloten. Het ontwerp voor het woongebouw is gemaakt door ZEEP architects. In juni 2016 is in opdracht van de vereniging door het Amersfoortse bouwbedrijf Heilijgers met de sloop- en verbouwwerkzaamheden gestart. De oplevering van de 23 appartementen is medio 2017 gepland.

De Regie begeleidde de woonvereniging gedurende het gehele traject in haar rol als opdrachtgever bij de verwerving van het bibliotheekgebouw, bij de ontwikkeling van het project en bij de splitsing van het gebouw en de doorlevering van de 23 appartementen naar de leden. In de realisatiefase beperkt de rol van De Regie zich tot het begeleiden van het bestuur bij het opmaken van de financiële eindafrekening met de individuele leden.

Transformatie Bibliotheek Amersfoort

255cc535b978dd.jpg255cc53e0158a4.jpg255cc53e072d26.jpg
255cc53e0c2fd8.jpg255cc53e121554.jpgboekhuis