Verkenning mogelijkheden (C)PO


Provincie: Overijssel
Gemeente: Hengelo
Wijk: Veldwjk-Noord, De Berflo Es
Opdrachtgever: st. Joseph Wonen
Architect:
Overige partijen:
Programma:

De Berflo Es in Hengelo gaat de komende jaren flink op de schop. Een groot aantal woningen in de wijk wordt gesloopt. Geleidelijk zal centraal in de stad Hengelo een geheel nieuwe wijk verrijzen.

De vernieuwing van de wijk vindt voor een groot gedeelte plaats in opdracht van de Hengelose woningcorporatie st. Joseph Wonen. De vernieuwing moet ook een einde maken aan het huidige engszins negatieve imago. Veldwijk-Noord moet weer een gewild gebied worden waar iedereen zich graag wil vestigen.

st. Joseph Wonen heeft De Regie gevraagd te verkennen wat de meerwaarde van (collectief) particulier opdrachtgeverschap en aanverwante vormen van projectwikkeling zou kunnen zijn bij het vernieuwen van de wijk. De recent door de gemeente opgestelde Nota van Uitgangspunten voor de vernieuwing van de wijk is daarbij leidend.

st. Joseph Wonen
gemeente Hengelo