Kick-off Land van Matena druk bezocht

Op zaterdag 5 november is de ontwikkeling van het woongebied Land van Matena met een druk bezochte kick-off bijeenkomst officieel van start gegaan . In het gebied, dat aan de oostzijde van Papendrecht is gesitueerd, wordt de komende jaren een nieuwe, exclusieve woonwijk gerealiseerd, waarin ruimte is voor maximaal 140 woningen in een rustig groen woonmilieu. Maar minder mag ook. De ontwikkeling geschiedt vraaggestuurd. Bij de invulling van het gebied laat de gemeente zich, binnen de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, volledig leiden door de woonwensen van de belangstellenden. Via een online tool kunnen kandidaten zich voorinschrijven en aangeven welke woonbehoeften zij hebben. Niet alleen kunnen zij  uit drie vooraf uitgewerkte stedenbouwkundige modellen (Dorp, Lanen of Eilanden) het model van hun voorkeur kiezen, zij kunnen ook aangeven waar zij zich in het gebied willen vestigen, wat voor kavel en woningtype hun voorkeur heeft en of zij hun woning zelf willen bouwen of liever een kant-en-klare woning kopen. In het eerste kwartaal van 2017 wordt op basis van deze wensen het stedenbouwkundig plan door de gemeente afgerond. Ook wordt dan de uitgiftefasering bepaald. De uitgifte van de eerste fase start aansluitend in het voorjaar van 2017. Wissing is betrokken als stedenbouwkundige. De Regie begeleidt de gemeente Papendrecht bij de aansturing van de vraaggestuurde ontwikkeling van het gebied en bij de uitgifte van de gronden.

land-van-matena