Evaluatie KOOP


Provincie: Groningen
Gemeente: Groningen
Wijk: Oosterparkwijk
Opdrachtgever: Vereniging KOOP & SEV
Architect: n.v.t.
Overige partijen: Woonburo, Nijestee, Gemeente Groningen
Programma:

De Oosterparkwijk in Groningen over een langere periode vernieuwd. De wijk, waar overwegend sociale huurwoningen staan, moet in de toekomst een meer gevarieerd karakter krijgen om de concurrentiepositie ten opzichte van andere wijken in de stad Groningen te versterken. De woningcorporatie Nijestee is eigenaar van de meeste woningen en coordineert de wijkvernieuwing samen met de gemeente Groningen (zowel via vervangende nieuwbouw als renovatie en verkoop van bestaande sociale huurwoningen).

De stroef verlopende verkoop van nieuwe en gerenoveerde woningen vormde in 2003 de aanleiding voor de oprichting van de vereniging KOOP. Deze vereniging stelde de gemeente en Nijestee een alternatieve aanpak voor om de verkoop van woningen te versnellen en meteen een goede basis te leggen voor het toekomstig beheer. Het initiatief werd door het ministerie van VROM beloond met een IPSV-subsidie. Ook de SEV ondersteunt het project van KOOP met kennis en een financiƫle bijdrage.

Nu het initiatief drie jaar verder is, is De Regie door de vereniging KOOP en de SEV gevraagd het project te evalueren.

Nijestee
KOOP (website nog in ontwikkeling)
gemeente Groningen