OT301


Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Wijk:
Opdrachtgever: vereniging Eerste Hulp bij Kunst
Architect:
Overige partijen: Stadsdeel Oud-West
Programma:

Advisering t.b.v. aankoop voormalige Filmacademie

Het gebouw van de voormalige filmacademie aan de Overtoom in Amsterdam biedt huisvesting kunstenaars en een aantal publieksvoorzieningen met een cultureel karakter. De gebruikers van het gebouw hebben zich georganiseerd in de vereniging Eerste Hulp bij Kunst (EHBK).

EHBK en stadsdeel (de huidige eigenaar van het pand) zijn tot overeenstemming gekomen over het overdragen van het eigendom van het gebouw aan de vereniging.

De vereniging heeft De Regie gevraagd de investerings- en exploitatiebegroting op te stellen en het bestuur bij te staan in de gesprekken met financiers.

website van Eerste HBK