Particulier woningbeheer


Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Wijk: Oud-Charlois
Opdrachtgever: SEV
Architect:
Overige partijen:
Programma:

Kleine VvEs (ca. 3-6 woningen) leiden niet zelden een ‘slapend’ bestaan. Algemeen wordt er van uitgegaan dat de leden van dergelijke mini VvEs te weinig kennis hebben van beheer en onderhoud van hun woningen en kennelijk niet in staat of bereid zijn in dit opzicht initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Een deel van de mini VvEs heeft zijn taken ondergebracht bij een administratiekantoor. Beheer en onderhoud worden daarbij doorgaans tot een minimum beperkt.

Vanuit de overheid, de corporatiewereld en allerlei andere instellingen zijn in het verleden al diverse pogingen gedaan om slapende VvEs tot leven te brengen. Deze initiatieven zijn grofweg in drie categorieën in te delen:

– Aanpassing wet- en regelgeving
– Harde lijn (bijvoorbeeld aanschrijven, aankopen e.d.)
– Zachte lijn (diverse stimulerende maatregelen waarvan op min of meer vrijwillige basis gebruik kan worden gemaakt).

De resultaten zijn wisselend. Een invalshoek die tot op heden in de discussie nog weinig aandacht kreeg is de positie en behoefte van de particuliere eigenaar zelf. Particuliere eigenaren zijn er in vele soorten en maten. Eigenaren kunnen zeer verschillende achtergronden, eigendomsmotieven en beheermotieven hebben en het is zeker niet ondenkbaar dat dat op zijn beurt weer verschillende behoeften en beheerstijlen met zich meebrengt.

In dit opzicht zou meer aan ‘waarheidsvinding’ moeten worden gedaan en niet de nadruk moeten worden gelegd op het stimuleren of afdwingen van maatschappelijk gewenst gedrag. Wellicht levert dat nieuwe inzichten op en kunnen op basis daarvan nieuwe (aanvullende) oplossingsrichtingen worden geformuleerd die meer in het verlengde liggen van de verschillende wensen en behoeften van particuliere eigenaren zelf.

De SEV heeft De Regie verzocht deze ‘waarheidsvinding’ uit te voeren en hierna onderzoek te doen.