Projectmanagement herontwikkeling NDSM-werf


De Stichting Kinetisch Noord is door Stadsdeel Amsterdam Noord in de gelegenheid gesteld om het voormalige NDSM-terrein en de opstallen te herontwikkelen tot een multidisciplinaire cultuurwerf. De Regie heeft voor de stichting de randvoorwaarden geïnventariseerd en levert de concepten voor huurovereenkomsten tussen de stichting en de gebruikers.

De werkorganisatie van Kinetisch Noord heeft zich onlangs beraden op de voortgang in de planvorming. Daarbij is vastgesteld dat de kaders (planning, budget en organisatie) goed dienen te worden bewaakt. De Regie heeft een inventarisatie opgesteld van aspecten en onderdelen gemaakt waarop de stichting extern projectmanagement dient in te schakelen. Uit de verschillende externe aanbiedingen heeft Kinetisch Noord uiteindelijk besloten om ook de opdracht voor het projectmanagement voor de planontwikkeling aan De Regie te verlenen.

De ontwikkeling van de cultuurwerf bestaat uit tien bouwprojecten die met hun eigen projectorganisatie onder de supervisie van De Regie staan.

Website NDSM-werf

24061ec3b04208.jpg