Rumah Senang


Provincie: Flevoland
Gemeente: Almere
Wijk:
Opdrachtgever: Stichting Rumah Senang
Architect:
Overige partijen:
Programma:

De stichting Rumah Senang heeft zich als doel gesteld om in de gemeente Almere een woon-zorgcomplex te realiseren voor Indische Nederlanders en mensen met een Molukse of andere Indonesische achtergrond. In dit zogenaamde woon-zorgcomplex kunnen circa 200-350 ouderen wonen met voorzieningen zoals ouderenzorg en –welzijn binnen handbereik.

Om het initiatief verder te kunnen uitwerken heeft de stichting een beroep gedaan op de startsubsidie van de gemeente Almere voor collectieve particuliere wooninitiatieven. De Regie heeft de stichting begeleid bij de aanvraag van de startsubsidie. Nu deze is toegekend heeft De Regie het initiatief verder vormgegeven door een plan van aanpak op hoofdlijnen op te stellen. Op grond hiervan beoordeelt de gemeente Almere of zij de stichting zal uitnodigen het plan verder uit te werken.

24129bd0299618.jpg