SEV leergang particulier opdrachtgeverschap

Provincie:
Gemeente:
Wijk:
Opdrachtgever: SEV
Architect:
Overige partijen:
Programma:

De Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV) zal in 2003 een leergang particulier opdrachtgeverschap verzorgen voor medewerkers van gemeenten en corporaties om de bekendheid met dit onderwerp te vergroten en om te stimuleren dat gemeenten en corporaties meer initiatieven zullen nemen op dit gebied.

Aan De Regie is gevraagd in twee opzichten een bijdrage te leveren aan deze leergang: het schrijven van een essay en het voorbereiden en verzorgen van een college/inleiding van circa 40 minuten over de rol van gemeenten en corporaties bij het meten, analyseren, organiseren en begeleiden van de vraag naar particulier opdrachtgeverschap.

SEV-homepage