Woon-werk project De Straat


Provincie: Noord-Holland
Gemeente:
Wijk:
Opdrachtgever: Theatergroep mugmetdegoudentand
Architect:
Overige partijen:
Programma:

Het idee voor ‘de Straat’ is een initiatief van leden van theatergroep Mugmetdegoudentand. Ook andere personen en partijen uit de theater- en televisiewereld maken onderdeel van de initiatiefgroep uit. Het hart van het plan is om wonen, werken, zorg en vrije tijd op een nieuwe manier te combineren. Inzet is dat het plan niet alleen voor de initiatiefnemers zelf, maar ook voor de buurt waarin het ontwikkeld wordt een sociale en culturele meerwaarde heeft. De initiatiefnemers stellen zich als inhoudelijk en concreet hart van ‘de Straat’ een gebouw voor waarin artistieke ontwikkelingen op een onconventionele en semi-openbare manier kunnen plaatsvinden.

De Regie heeft de initiatiefnemers begeleid bij het opstellen van een plan van aanpak. Ons bureau ondersteunt de initiatiefnemers ook bij het vinden/ verwerven van een geschikte locatie.

www.mugmetdegoudentand.nl/

2414ea79768115.jpg2414ea7979192a.jpg