Organisatie Zelfbouwmarkt

De Regie organiseerde in opdracht van de gemeente Hoorn een zelfbouwmarkt om de verkoop van bouwkavels en CPO-locaties in de wijk Bangert en Oosterpolder breed onder de aandacht te brengen. De markt vond plaats op 24 mei 2014 in Sporthal De Kreek. De belangstelling was groot. Bangert en Oosterpolder

Wonen in de Kloostertuin

252ce69091b4e9.jpg

De gemeente Hoogeveen wil in het centrum van de stad en in de nabijheid van alle stedelijke voorzieningen een woningbouwlocatie ontwikkelen. Op het Mauritsplein is ruimte voor verschillende typen woningen en een beperkt aantal bedrijfsruimtes. Zowel de woningen als de bedrijfsruimtes kunnen door de toekomstige kopers via (collectief) particulier opdrachtgeverschap worden gerealiseerd. De locatie bevindt […]

Haalbaarheidsonderzoek Haarlem-Werfstraat

252ce700f2e7d2.jpg

De gemeente Haarlem is voornemens vanaf 2013 structureel in te zetten op zelfbouw en jaarlijks meerdere zelfbouwlocaties uit te geven. Haarlem heeft in dat verband intern een lijst met kansrijke locaties opgesteld. De Regie heeft voor de gemeente voor drie locaties onderzocht of en onder welke condities de ontwikkel van de locatie door middel van […]

Haalbaarheidsonderzoek Haarlem-Steve Bikostraat

252ce6ceada6b4.jpg

De gemeente Haarlem is voornemens vanaf 2013 structureel in te zetten op zelfbouw en jaarlijks meerdere zelfbouwlocaties uit te geven. Haarlem heeft in dat verband intern een lijst met kansrijke locaties opgesteld. De Regie heeft voor de gemeente voor drie locaties onderzocht of en onder welke condities de ontwikkel van de locatie door middel van […]

Haalbaarheidsonderzoek Haarlem-Deliterrein

De gemeente Haarlem is voornemens vanaf 2013 structureel in te zetten op zelfbouw en jaarlijks meerdere zelfbouwlocaties uit te geven. Haarlem heeft in dat verband intern een lijst met kansrijke locaties opgesteld. De Regie heeft voor de gemeente voor drie locaties onderzocht of en onder welke condities de ontwikkel van de locatie door middel van […]

Herontwikkeling Gasfabriekterrein Wormerveer

De gemeente Zaanstad wil het braakliggende Gasfabriekterrein in Wormerveer herontwikkelen waarbij gemikt wordt op een programma van 14 woningen, bedrijfsruimtes, kantoorruimtes en een HOED (Huisartsen onder één dak). Daarbij wil de gemeente graag ervaring opdoen met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De Regie stelt in opdracht van en in samenwerking met de gemeente een ontwikkelingsplan op […]

Rijswijk-Zuid

Rijswijk-Zuid is een ontwikkelingslocatie voor 3.000 – 4.000 woningen en bedrijventerrein. Ambitie is een ‘groenstedelijk’ woonmilieu van hoge duurzame kwaliteit te creëren. Het streven is om medio 2013 met de bouw van de eerste 200 – 300 woningen te starten. In het Masterplan, dat in november 2009 werd vastgesteld, is de wens opgenomen om toekomstige […]