CPO Watertorenlocatie Egmond aan Zee

watertorenlocatie

De gemeente Bergen biedt jongeren die in Egmond aan Zee gezamenlijk een goedkope koopwoning voor zichzelf willen bouwen de gelegenheid om op de Watertorenlocatie zelf circa 15 starterswoningen te realiseren. De locatie, waarop een verouderde sporthal is gesitueerd, ligt aan de rand van het dorp op de overgang naar het duingebied. Na de sloop en nieuwbouw van de huidige […]

Verzorgen cursussen voor zelfbouwers

De gemeente Dordrecht geeft sinds kort structureel (jaarlijks) op meerdere locaties in de stad bouwkavels aan particulieren uit. De Regie heeft de gemeente bij de uitgifte van de eerste serie locaties ondersteund. In opdracht van de gemeente Dordrecht heeft De Regie in de zomer van 2015 een aantal avondcursussen verzorgd voor particulieren die voornemens zijn […]

Begeleiding vraaggestuurde ontwikkeling Land van Matena

255cc49da9b242.jpg

De gemeente Papendrecht ontwikkelt tussen 2016 en 2021 de nieuwe wijk ‘Land van Matena’. Deze wijk, waar maximaal circa 150 woningen kunnen worden gerealiseerd, is gesitueerd ten zuiden van de A15 en grenst aan de oostzijde aan Sliedrecht. Gemikt wordt ook de ontwikkeling van een rustig groen woonmilieu, een woonmilieu dat momenteel vrijwel helemaal ontbreekt […]

Begeleiding uitgifte bouwkavels Zaanse Eilanden

255cc50f018311.jpg

De gemeente Zaanstad ontwikkelt het plan Inverdan-West. Aan de westrand van dit plangebied ligt de locatie “De Eilanden”. Eerder heeft De Regie voor de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om vast te kunnen stellen hoe de locatie het best middels (C)PO tot ontwikkeling kon worden gebracht. De Regie stelde voor de locatie uit te geven volgens […]

Organisatie Zelfbouwmarkt

De Regie organiseerde in opdracht van de gemeente Hoorn een zelfbouwmarkt om de verkoop van bouwkavels en CPO-locaties in de wijk Bangert en Oosterpolder breed onder de aandacht te brengen. De markt vond plaats op 24 mei 2014 in Sporthal De Kreek. De belangstelling was groot. Bangert en Oosterpolder

Wonen in de Kloostertuin

252ce69091b4e9.jpg

De gemeente Hoogeveen wil in het centrum van de stad en in de nabijheid van alle stedelijke voorzieningen een woningbouwlocatie ontwikkelen. Op het Mauritsplein is ruimte voor verschillende typen woningen en een beperkt aantal bedrijfsruimtes. Zowel de woningen als de bedrijfsruimtes kunnen door de toekomstige kopers via (collectief) particulier opdrachtgeverschap worden gerealiseerd. De locatie bevindt […]

Haalbaarheidsonderzoek Haarlem-Werfstraat

252ce700f2e7d2.jpg

De gemeente Haarlem is voornemens vanaf 2013 structureel in te zetten op zelfbouw en jaarlijks meerdere zelfbouwlocaties uit te geven. Haarlem heeft in dat verband intern een lijst met kansrijke locaties opgesteld. De Regie heeft voor de gemeente voor drie locaties onderzocht of en onder welke condities de ontwikkel van de locatie door middel van […]